AZ

Мурад Алиев

1 ildən çox

0.0
0

Bitmiş işlər

Mobil nömrə

+994XXYYYZZXX

Email

******@****.**

Vebsayt

Mən bu kateqoriyalar üzrə işləyirəm.

Minimal qiymət
70.0AZN

Haqqımda

portfoliom
https://www.behance.net/regul_space

7 ildi Reklam, Poligrafiya, Motion, İT və Development sahələrində çalışıram.
Böyük şirkətlərnən bir sıra mühüm layihələr üzrə çalışmışam.

Müştərilərimin arasında: Microsoft, Google, Asus, BP, Nestle, Unesco, Socar, bir sıra Azərbaycan bankları, Materia Medica (Rusiyanın dərman şirkəti), Hyundai, BMW, koreyanın Kixx və GS Oil şirkətləri, almaniyanın Zimmer oil şirkəti, Türkiyənin Alixir, Lara Promotion və Azprint şirkətləri, Bravo market şəbəkəsi, Antaris, sıranı çox uzada bilərəm)

İş təcrübəsi

Azprint

Technical Designer Creative Designer

Maxprint

Outdoor Designer Creative Designer Project Manager

Antaris

Head Designer Project Manager

Promos Group

Technical Designer

Təhsiliniz

Georgian Technical University

Бакалавр Разработка автоматизированных систем обработки информации и управления, разработка информационных систем и технологий, анализ эффективности АСУ и информационных систем. Разработка систем информационной поддержки жизненного цикла наукоемких объектов. Технологии искусственного интеллекта в управлении объектами автотранспортного комплекса. Разработка методов организации и ведения информационной базы и банков данных. Информационные хранилища и информационно-аналитические системы на транспорте. Разработка методов преобразования и передачи информации. Разработка систем реального времени в области организационного управления и обработки информации. Системы поддержки принятия решений в транспортном комплексе. Микропроцессорные системы на транспорте. Разработка методов контроля, кодирования и обеспечения достоверности информации. Создание вычислительных систем и сетей передачи информации. Телекоммуникационные технологии, электронный документооборот и электронный обмен данными. Разработка систем мультимедиа и сложных прикладных программ. Разработка методов обеспечения системной совместимости и интеграции АСУ, АСУТП, информационных систем и технологий.

European University Georgia

Бакалавр Компьютерные сети

SOS Start Czech Republic

Business, Management, Logistics, Tourism

Kateqoriyanı silmək istədiyinizə əminsiniz? Qeyd etmək istərdik ki, kateqoriya silinəndən sonra, ona dair tapşırıqları təklif etmək və təklif almaq üçün eyni kateqoriyanı yenidən əldə etməlisiniz!